Egenerklæring for no-domener

Fra og med onsdag 2. januar 2013 har Norid innført elektronisk egenerklæring for no-domener. Det gjør prosessen med registrering av no-domener litt lettere.

Klikk her for å generere en egenerklæring hos Norid

For å kunne registrere no-domener er vi pålagt å innhente en kopi av egenerklæringen for domenet.

Egenerklæringen må sendes som vedlegg pr. e-post til support@subsys.no

Mer informasjon om endringen: http://www.norid.no/nytt/papirerklaringer-ut.html